Islamilainen rotuoppi: puhdasta rasismia vai kulttuurin rikkautta?

arabslavedriversAfro-amerikkalaiselle lukijakunnalle suunnattu Atlanta Blackstar uskaltaa puhua siitä, mistä puusilmäinen mediasuojatyöpaikkapölvästien ylläpitämä lehdistömme vaikenee; islamilaisesta rotuopista ja arabimaailman rasismista. Tällaisen kissan pöydälle nostaminen pistää mitä ilmeisimmin suvaitsevaisten hyvien ihmisten™ otsasuonet tykyttämään, he kun ovat monopolisoineet rasismin yksinomaan valkoisille ihmisille kuuluvaksi patologiseksi ominaisuudeksi josta voi parantua vain työntämällä päänsä multikulturalistisen utopia-aatteen ruusunpunaiseen pisuaariin.

Atlanta Blackstarin mukaan arabimaissa asustaville mustille rotuerotteleva rasismi on jokapäiväistä. Arabien arkipäiväisessä puhekielessä mustia nimitellään “orjiksi” (abd) ja on yleistä, että kadulla kulkevan mustan ympärille kerääntyy nopeasti lauma ilkkuvia ja rasistista räävimistä huutelevia arabipoikia.

Hollantilainen radiokanava Radio Netherlands teki taannoin ohjelman jossa haastateltiin keskiafrikkalaisia mustia. Leveämmän leivän perässä kohti Eurooppaa matkaava ja Marokkoon jämähtänyt senegalilainan Aboubakr tilittää, että “arabit vihaavat mustia ja se viha on heillä veressä”. Hänen mukaan monet marokkolaiset ryöstävät läpikulkumatkalla olevia mustia juuri siksi, koska tietävät että heidän on turha ilmoittaa asiasat poliisille, koska heillä ei yleensä ole henkilöllisyyspapereita ja marokkolaiselle poliisille on tärkeämpää pössäytellä zero-zero hashiksella ladattuja vesipiippuja, kuin tuhlata aikaansa mustien ongelmilla. Eikä siinä kaikki; marokkolaisen virkavallan väitetään ohjeistaneen kauppiaita pidättäytymästä palvelemaan mustia asiakkaita.

Arabien ylimielistä suhdetta mustiin on helpompi ymmärtää kun heitämme pikaisen katsauksen islamin historiaan. Asiaan syvällisemmin perehtynyt Dr. Azumah kertoo kirjassaan “The Legacy of Arab-Islam in Africa” (Oxford: Oneworld Publications, 2001), että islamin keksinyt itsensä profeetaksi julistanut lukutaidoton lapsirakastaja omisti itse lukuisia (mustia-) orjia ja harjoitti orjakauppaa. Lisäksi muslimien pyhänä kaupunkina pidetty Mekka (jonne ei-muslimeilla ei ole kuolemanrangaistuksen uhalla pääsyä) toimi aina viime vuosisadalle asti myös orjakaupan keskuksena. Dr. Azoumah kertoo em. kirjassaan, että pyhiinvaellusmatkalla olleilla arabeilla oli tapana ostaa mustia orjia matkamuistoksi tai tuliaisiksi Mekasta.

Eräs islamin historian merkittävimmistä arabi-filosofeista, arvostettu tiedemies Ibn Sina (980–1037), kuvaili mustia seuraavanlaisesti: “kaikki mustat naiset ovat prostitioutuja ja miehet tarkoitettu orjiksi, he ovat kuin rottia jotka ovat maan rutto”Ibn Khaldun, toinen merkittävä varhaisen islamin arabi-filosofi puolestaan julisti rotuoppifilosofiassaan, että “mustat ovat ainoita ihmiskannan edustajia jotka ovat lähempänä tyhmiä eläimiä kuin rationaalisesti ajattelevaa ihmistä”.

Länsimaisessa tasa-arvoon perustuvassa maailmakatsomuksessa on nähty paljon vaivaa, jotta ihmisiä käsitellään etniseen taustaansa katsomatta tasavertaisina. Suvaitsevaisuushumalaiset hyvät ihmiset™ tekevät ison karhunpalveluksen niin omalle yhteiskunnalleen kuin kaikille islamin uhreille ja ennen kaikkea islamille alistetuille kulttuuriamme rikastuttaville afrikkalaisille klitorisamputoiduille sosiaalikatastrofeille ja monitaito-osaajille, kun sulkevat silmänsä tälle osalle islamilaisen kulttuurin rikkautta.

Vain täydellisen typerä hyvä ihminen kuittaa näin vakavan tematiikkan suvaitsevaisuushumalaisella yksittäistapaus™ -mantralla!


EDIT:
Nimetön kirjoittaja postasi hännille liittämäni jutun Iltalehden keskustelupalstalla. Tekstiä ei ole luotu James Gonzon toimituksessa ja se on siinämäärin asiasisältöinen ja alkuperäistä kirjoitelmaani avartava tietopaketti, että otin vapauden kopioida sen tänne. Kiitokset sen anonyymille kirjoittajalle!

Toisenlaisen, ehkä todellisemman, kuvan islamista antavat Koraanin jakeet jotka yllyttävät muslimeja ”jihadiin” eli islamilaiseen ”pyhään sotaan” ei-muslimeja vastaan. Fundamentalistimuslimit painottavat näitä Koraanin äärimmäisiä ja fanaattisimpia jakeita. Nämä jakeet tulivat Muhammedille hänen toimintansa myöhäisemmässä vaiheessa, kun hän oli sotilaallisesti vahva ja kun hän huomasi, että kristityt ja juutalaiset eivät lähteneetkään seuraamaan hänen uutta uskontoaan.

Muhammed vihastui huomattuaan, että kristityt ja juutalaiset eivät ottaneet hänen sanomaansa vastaan.
Ääri-islamistien väkivallan ja terrorismin teot nousevat Muhammedin vihasta, jonka hän ilmaisi sanomissaan.
Nämä jakeet on tallennettu osaksi Koraania.
Islamin tulkinnan mukaan nämä jakeet kumoavat Muhammedin aikaisemmat ystävällisten sanomien jakeet.
(Huomioi, että Koraanissa luvut, Suurat, eivät sijaitse aikajärjestyksessä, vaan pituusjärjestyksessä.)

Esimerkkinä jakeista, joista näkyy Muhammedin viha toisten uskontojen harjoittajia kohtaan ovat seuraavat:

Muhammed innostaa muslimit sotaan (jihad) Allahin puolesta: ” Oi Profeetta (Muhammed), innostuta oikeauskoiset (muslimit) taisteluun!” (Suura Al-Anfal 8:65) ” Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä.” (Suura Al-Baqarah 2:216)

Koraani jopa kehottaa muslimeja taistelemaan juutalaisia ja kristittyjä vastaan:
”Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen (juutalaiset ja kristityt),
eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi,
eivätkä tunnusta totista uskontoa (islamia), taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat
alistuvansa.” (Suura At-Taubah 9:29)

Koraani komentaa muslimia taistelemaan ei-muslimeja vastaan kunnes he ovat tuhonneet kaikki muut uskonnot ja islam olisi tällöin ainut uskonto maailmassa: ”Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys (epäusko islamia kohtaan ja toisen kuin Allahin palveleminen) lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan (islamin Allah) palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älköön vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia (polyteisteja, monijumalaisia) vastaan.” (Suura Al-Baqarah 2:193)

Nämä jakeet toistetaan myös Suurassa Al-Anfal 8:39: ”Ja taistelkaa heitä (ei-muslimeja) vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa. Mutta jos he taas mielensä muuttavat, kyllä Jumala näkee, mitä he tekevät.” Ääri-islamistit uskovat, että kaikki epäuskoiset eli kaikki ei-muslimit (hindut, buddhalaiset, konfutselaiset, kristityt, juutalaiset, sikhit, jainalaiset, jne.) täytyy tuhota ja poistaa maan päältä, koska heillä ei ole arvoa ihmisinä.

islamistit unelmoivat maailmanlaajuisesta islamilaisesta suurvallasta. He uskovat, että kun länsimaat on tuhottu, he saavuttavat tämän unelman.
Koraanin lupaa paratiisin jihadissa kuolleille

Koraani opettaa, että ne jotka kuolevat jihadiksi julistetussa sodassa saavat täydellisen anteeksiannon ja palkkiokseen aistillisen ja ylellisen elämän paratiisissa. ”ja jos kaadutte tai kuolette Jumalan sotaretkellä, niin on totisesti Jumalan anteeksianto ja lupaus parempi kuin kaikki se maallinen, mitä olette saaneet kootuksi.” (Suura Al-Waqiah 3:156) ”Totisesti, Jumala on lunastanut uskovaisilta heidän henkensä ja omaisuutensa antamalla niiden korvaukseksi paratiisin puutarhan, joka on heitä varten. He taistelevat Jumalan asian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan,” (Suura At-Taubah 9:111)

Koraani kuvailee paraatisia, jonka jihadissa kuolleet saavuttavat seuraavasti.

”Totisesti odottaa voitto niitä, jotka pelkäävät Jumalaa, heidän ovat hedelmä- ja viinitarhat, nuoruutta uhkuvat neidot, heidän ikäisensä, ja puhdasta viiniä täydet pikarit.” (Suura An-Naba 78:31 – 34)

Useat muslimijohtajat kutsuvat itsemurhapommien räjäyttäjiä marttyyreiksi, jotka saavat täydellisen anteeksiannon ja varman pääsyn edellä olevissa Koraanin kohdissa kuvatun paratiisiin oloihin. Heille opetetaan, että kuolemansa jälkeen he saavat paratiisissa juoda viiniä ja heidän käytössään on kauniita nuoria naisia.

koraani opettaa väkivaltaa ja terrorismia

Islam ei ole rauhan uskonto. Koraani opettaa muslimeja terrorisoimaan ja tappamaan jokaisen, joka ei alistu islamin ja profeetta Muhammedin alaisuuteen.

”Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille: »Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa.» Ja tämä siksi, että he niskoittelevat Jumalaa (Allahia) ja Hänen lähettilästään (Muhammed) vastaan, sillä jos joku niskoittelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan, on Jumala totisesti ankara rangaistessaan. Tässä on rangaistus teille; maistakaa sitä siis! Uskottomia varten on tulen tuska.” (Suura Al-Anfal 8:12 – 14)

”Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkotetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus, lukuun ottamatta niitä, jotka katuvat, ennen kuin te saatte heidät valtaansa.” (Suura Al-Maidah 5:33 – 34)

Koraani julistaa, että Allah rakastaa niitä, jotka taistelevat hänen puolestaan. ” Jumala rakastaa totisesti niitä, jotka taistelevat Hänen retkillään taistelurintamassa, joka on kuin kivimuuri.” (Suura As-Saff 61:4)

Koraani opettaa pakkokäännytystä

Koraani kehottaa muslimia käännyttämään ei-muslimin islamiin voimakeinoin. ”Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain (kaikki ei-muslimit) verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.” (At-Taubah 9:5)

Koraanin opetus kylvää terroristien sisimpään intoa väkivaltaan ja tuhoon. Media kuvaa terrorismin syyksi köyhyyden ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden. Nämä syyt varmaankin lisäävät terrorismia. Terrorismin juuret ovat kuitenkin islamissa ja Koraanin opetuksessa. Ääri-islamistien viha on seurausta profeetta Muhamedin kokemasta vihasta toisia uskontoja kohtaan. Vihansa Muhammed siirsi Koraanin teksteihin ja siirtää sitä Koraanin kautta tämän päivän ääri-islamistien elämään.

Islamista on vaikea päästä ulos

Islam on vankila, josta on vaikea päästä ulos. Kun joku on lausunut islamilaisen uskontunnustuksen (Shahada), jossa tunnustetaan, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa, niin islamin mukaan tämä henkilö ei voi enää muuttaa mieltään. Jos hän muuttaa mielensä, niin islamin opetuksen mukaan hänet tapetaan ja teloitetaan.

Koraani kehottaa surmaamaan islamista pois kääntyneen. Joskus jopa oma perhe voi surmata islamin hylänneen perheenjäsenen säilyttääkseen uskonnollisen kunniansa.
” (Suura An-Nisa 4:88 – 89)

Islam ei salli demokraattista mielipiteen vapautta…..

Advertisements

5 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s