Äärivasemmisto Suomessa

olkoon viha kanssasiKansallisen Kivääriyhdistyksen pääsihteeri Antti Jokinen romuttaa kolmen vasemmistodiletantin, Mikael Brunilan, Li Anderssonin ja Dan Koivulaakson uutukaisen kirjan. Jokinen toteaa selkeästi, että se ei edusta akateemista tutkimustasoa, koska siitä puuttuu tyystiin tieteelliseen työhön edellytettävä tiettyjä periaatteita kunnioittava tutkimuksellinen ote. Hän korostaa, että tieteellistä työtä tehtäessä oma kanta asiaan ei saa vaikuttaa tutkimuksen kulkuun tai tuloksiin eikä tieteen tarkoitus ole saada tutkimukselta ennalta sovittuja tuloksia.

Jokisen mielestä “Jyväskylän provokaatioksi” kutsumansa vasemmistonuorukaisten tempaus oli taitavasti järjestetty, mutta tärkein asia oli unohdettu; nimittäin poliisin ja virkavallan informoiminen ja järjestää paikalle sellainen järjestyksenvalvoja joka täyttää hänelle osoitetut säädökset. Järjestyksenvalvojakoulutksen omaava Jokinen muistuttaa, että järjestyksenvalvojana tai vartijana voi toimia ainoastaan järjestyksen valvojaksi koulutettu henkilö ja hänellä tulee olla asemansa osoittava asu tai asussa järjestystä valvovan työtehtävässä toimivan työntekijän asemaa osoittava merkkikilpi. Voimankäyttövälineinä on sallittu ainoastaan kaasusumutin ja teleskooppipamppu ja niihinkin pitää olla edellytettävät luvat ja koulutus. Jokinen korostaa, että varustautuminen asiattomilla välineillä osoittaa suunnitelmallisuutta ja aikomusta nujakoida “järjestystä valvottaessa”. Brunnila ja Andersson olivat tuoneet mukanaan lain vastaisen ja toisen ihmisen vahingoittamiseen tarkoitetulla esineellä varustautuneen “järjestyksenvalvojan” ja heitä tulee siksi kuulustella poliisitoiminnan yhteydessä osallisina rikokseen. Jokinen tuumailee, että kyseessä on mitä ilmeisimmin tahallinen vaaran aiheuttaminen, mikä on Suomen lainsäädännössä kriminalisoitu, jopa vasemmistolaisilta.

Lue Antti Jokisen koko tiukka ja asian ytimeen iskevä kannanotto Jyväskylän tapahtumista ja äärivasemmistosta Suomessa täältä.

130203 – Äärivasemmisto Suomessa

Suomalaisessa yhteiskunnassa ääriliikkeitä ei ole todellisuudessa ollut toisen maailmansodan jälkeen muita, kuin vasemmiston piirissä kasvaneet. “Nahkapäät” tai edesmennyt Pekka Siitoin herättivät lähinnä rivikansalaisessa hilpeyttä. Äärioikeistoa ei ole Suomessa, sillä todellinen poliittinen liikehdintä edellyttää sivistyneistön mukana oloa joukon johtajissa eli toiminnan pitäisi olla jollain tavalla organisoitua liikkeeksi luokiteltaessa. Kadulla räyhäävä roskasakki punapaitoja tai ruskeapaitoja on ilmeisesti ministeri Arhinmäen toive, jotta sixpackissä mukana olo ei toisi täydellistä poliittista umpikujaa.

Mikael Brunilan, Li Anderssonin ja Dan Koivulaakson teos ja sen julkaisutapa eivät edusta akateemista tutkimustasoa, koska tieteelliseen työhön edellytetään tiettyjen periaatteiden mukaista tutkimuksellista otetta. Poliittisen kannan voimakas esilletuominen tutkimuksellisena olettamana ei kuulu akateemiseen ajatteluun. Tieteen tekemistä ei voi myöskään monopolisoida antamalla se vain tietyllä tavalla ajatteleville ihmisille, vaan se kuuluu oikeutena myös toisin asioista ajatteleville. Tieteellisessä työssä oma kanta asiassa ei saa vaikuttaa tutkimuksen kulkuun tai tuloksiin. Tieteen tarkoitus ei ole saada tutkimukselta ennalta sovittuja tuloksia. Vasemmistolaisten terroristien yritykset yhteiskuntajärjestyksen muuttamiseksi ei onnistunut 1970-luvulla Länsi-Saksassa, Italiassa tai Ranskassa, vaikka raakaa aseellista väkivaltaa ja pommeja käytettiin. Ulrike Meinhof ja Andreas Baader ovat ilmeisesti Li Anderssonin, Mikael Brunilan ja Dan Koivulaakson ihanteita, unohtamatta Che Guevaraa.

Jyväskylän provokaatio oli taitavasti järjestetty. Tärkein asia oli kuitenkin unohdettu, eli informoida poliisia lain edellyttämällä tavalla asetettavasta järjestyksenvalvojasta. Järjestyksenvalvojana tai vartijana voi toimia ainoastaan järjestyksen valvojaksi koulutettu henkilö ja hänellä tulee olla asemansa osoittava asu tai asussa järjestystä valvovan työtehtävässä toimivan työntekijän asemaa osoittava merkkikilpi. Mikäli järjestyksenvalvoja on varustautunut kaasusumuttimella tai teleskooppipatukalla, tulee hänellä olla asianmukainen koulutus ja poliisin antama lupatodistus kaasusumuttimelle. Lisäksi käytettävä välineistö tulee määritellä ennen työtehtävään ryhtymistä ja työn aloittamista työnantajan kanssa riskitekijöitä arvioitaessa. Muiden voimankäyttövälineiden käyttäminen ei kuulu järjestyksenvalvontaan. Sellaisten käyttäminen työtehtävässä on selkeästi lain vastaista. Varustautuminen asiattomilla välineillä osoittaa suunnitelmallisuutta ja aikomusta nujakoida “järjestystä valvottaessa”. Erilaisten voimankäyttövälineiden esittäminen on jo provosoivaa toimintaa. Järjestystä valvovan henkilön tulisi noudattaa toiminnassaan porrastettua voimankäyttöä. Toisen henkilön tarkoitukselliseen vahingoittamiseen ei kenelläkään ole oikeutta.

Jyväskylän kaupungin kirjastossa tapahtumat ovat ainoastaan paikalla olleiden ja poliisin tiedossa. Esitutkinnan valmistuttua selviää lain vastaisen järjestyksen valvojan asema. Tapahtunut puukotus on sinällään mielenkiintoinen asia. Kyseessä on ollut ilmeisesti viiltohaava, ei perinteinen suomalainen aorttaan asti osunut pisto. Mielenkiintoiseksi provokaation tekee se, että tilaisuuden järjestäneet Li Andersson ja Mikael Brunila olivat lukitun oven takana paikalle tulleiden kanssa, eli silminnäkijöiden määrä oli minimoitu. Mikäli esitellään kaikelle yleisölle kantaaottavaa kirjaa, tuntuisi itsestään selvältä alistaa teoksen sanoma myös kritiikille. Sananvapauteen ei kuulu sananvapauden rajoittaminen. Provosoivaa ja rasistista on valita julkiseen tilaan, kuten kirjastoon, saapuvat ulkonäön tai mielipiteen perusteella jo ennalta päätetysti.

Jyväskylän kaupungin kirjasto on julkinen tila. Tilaisuudesta oli ilmoitettu ja ilmoituksessa ei ollut mainintaa “vain äärivasemmistolle”. Koivulaakso, Brunila ja Andersson muistuttavat enenevässä määrin Ernst Thälmannin punapaitoja Saksassa 20- ja 30-luvuilla. Provokaatiot ovat aina olleet ääriliikkeiden todellinen käyttövoima. Tieteen teossa pitäisi ottaa tutkimusongelmia aseteltaessa huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat ilman tutkimusasetelman pilaavaa tahallista valintaa. Anarkistit ja eläinaktivistit ovat kokonaan unohtuneet kirjan kirjoittajilta. Kaikille tarkkaavaisille kansalaisille on selvää, että kyseessä on sama viiteryhmä.

Poliisin esitutkinta on kovassa paineessa. Politiikot yrittävät keinoja kaihtamatta vasemmistossa tukea horjuvaa yhteistyötä hallituksessa. Poliisin esitutkinta-aineisto on erityisen tarkastelun kohteena, sillä Li Anderssonin ja Mikael Brunilan lain vastaiset toimet koskien järjestyksen valvontaa edellyttävät myös heidän kuulustelemista rikoksesta epäiltyinä. On vaarana, että seuraavassa vastaavassa tilaisuudessa on odotettavissa kiväärien ja pistimien käyttöä provokaatioiden toimimiseksi halutulla tavalla. Äärivasemmiston esittäessä vihapuheitaan ja väkivaltaan lietsovia vastakkainasetteluitaan median korostuksella, olisi syytä kieltää äärivasemmistolainen toiminta Suomessa. Kysymyksessä on mitä ilmeisimmin tahallinen vaaran aiheuttaminen, mikä on onneksi Suomen lainsäädännössä kriminalisoitu.

Antti Jokinen
pääsihteeri
koulutettu järjestyksenvalvoja
kasvatustieteitten lisensiaatti

Kirjoituksen tekijänoikeuden omistaa NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry. James Gonzo kiittää tekijää ja julkaisijaa hyvästä ja naulankantaan osuvasta näkemyksestään.

Advertisements

2 comments

  1. Heini Liimatainen Hups! En tiennytkään osallistuessani Antifan perustamiseen, että se sai taloudellista tukea yhtään mistään, ja että samalla olin mukana perustamassa äärivasemmistolaista terrorijärjestöä… Onks nää ihan oikeesti tosissaan?

    Tällaista Heini kommentoi JHAKSS sivustolla, hieman harkitsematon kommentti sivustolla joka kiistää äärivasemmiston ja antifan olemassa olon. Heini ei ilmeisesti ole perehtynyt siihen mitä on ollut perustamassa, eikä ole tutustunut antifan äärivasemmistolaiseen terrorismiin joka koetaan euroopassa islamismin ohella suurimmaksi turvallisuus uhaksi, paljon ennen marginaalista äärioikeistoa. Taitaa olla Heini suvakkien ihan oma Ulla Pyysalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s