FDL vs. STASI 1-0

StasivetetraaniKilinpaskasta tohtoriksi väitellyt DDR:ssä akateemisen uransa avannut kommunistiveteraani, entinen Stasi-agentti ja nykyinen Itä-Suomen Yliopiston historian ja yhteiskuntaopin pedakomiikan lehtori Jouko Jokisalo otti vastaan FDL:n James Gonzon haasteen perustella islamofiliset väittämänsä DL-liikkeiden pyrkimyksestä tappaa kaikki muslmit ja luoda uusi holokausti.

Alla yliopistolehtorin wikipedialinkein perusteltu “akateeminen” huuhaa kommunistiagitaattorilogiikalla vuodattamaansa verbaaliin ripuliin. Heti perään FDL-administraation palaute.

Hyvö James Gonzo,

kiitos yhteydenotosta! Nyt joku on kuunnellut hieman väärin. Puheenvuoroni lähtökohtana oli johtavan saksalaisen antisemitismi-tutkijan Wolfgan Benzin näkemys siitä, että puhe Euroopan islamisoitumisen vaarasta on rinnastettavissa osittain antisemitistiseen puheeseen ennen toista maailmansotaa ”juutalaisten salaliitosta maailmanherruuden saavuttamiseksi”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Benz).
En puheenvuoroni aikana ottanut suoraan kantaa EDL:n toimintaan tai DL-liikkeisiin. Tosin kerroin vaikutelmistani Århusin antijihadistien kokouksesta. Osanottajien naurettavan vähäisestä määrästä (150-200 osallistujaa) ja median suhteettomasta läsnäolosta. En myöskään missään vaiheessa väittänyt kenenkään tähtäimessä olevan muslimien holokausti. Ehkä kuulija sekoitti holocaust- teesin Bushin neuvonantajan Richard Perlen perusteluun terrorisminvastaiselle sodalle, jossa Perle väitti länttä uhkaavan muslimiterroristit aina holocaustiin asti. Viittaisin kylläkin hollantilaisen Gert Wildersin saksalaisessa Frankfurter Allgemeine Zeitungin olleeseen lausuntoon, jossa hän vaati useita miljoonia muslimeja karkoitettavaksi Euroopasta. Totesin, että tämä on verrattavissa etnisen puhdistuksen politiikkaan ja olevan käänteisesti sitä puhetta, jota väitetään islamistien käyttävän. Ko. toimenpidettä ei mielestäni koskaan voida toteuttaa ilman kovaa väkivaltaa. Antijihadistisen liikkeen piirissä on myös Suomessa käytetty äärimäiseen väkivaltaan yllyttävää kieltä. En väittänyt, että tämä kielenkäyttö olisi liittynyt EDL:ään. Esimerkiksi seuraava mielipide oli suojeluskunta.com-listalla: “”Itseäni ei lakkaa hämmästyttämästä, että miksi näistä tavoitteista ei voi puhua asioiden oikeilla nimillä? Kaikki muslimit ON hävitettävä ja ainoa keino saada paluumuutto kohti arabiaa, on teurastaa 1% kyseisestä roskaväestä. Euroopasta puuttuu selvästi vanhaa kunnon ristiretki-henkeä. On vaan hyysäri-ideologiaa toistavia, kaikilla on muka oikeus elää ja muita pehmoisia tarinoita satukirjojen sivuilta.  Musulmaanit hävitetään vain miekalla, ei kynällä. Väkevällä verellä, ei kompromisseilla. Sodalla, ei rauhalla. No muslims, no war.” (otettu 3.4.2012)
Käsittelin puheenvuorossa nykyisen islamvastaisuuden pitkää historiallista taustaa ja sen kansainvälispoliittista kontekstia.Tämän lisäksi islamvastaisen liikkeen piirissä esitettyjä salaliittolaisteorioita Euroopan/ lännen tuhoamiseksi (esim. Ulfkotte, Fjordman, Halla-aho ja nettikeskusteluverkot Gates of Vienna ja Polical Incorrect) ja niihin liittyvää vihapuhetta, jotka ovat hyvin kaukana ihmisarvoa kunnioittavasta retoriikasta.

ystävällisin terveisin
Jouko Jokisalo

FDL:n palaute:

Hyvä Jouko Jokisalo,
ensiksi haluan osoittaa teille vilpittömän kiitoksen siitä, että rohkenette selventää kantaanne.

Puhuitte tilaisuudessa jonka teemana oli ”islamofobia”. Tässä yhteydessä olette linkittäneet DL-liikettä holokaustisiin visioihin ja rinnastaneet meitä antisemitismiin. Kyseessä ei ole ollut kuulijoiden tulkintavirhe. Tällainen retoriikka ei ole soveliasta arvoisessane asemassa olevalle henkilölle ja on loukannut tuhansia kannattajiamme ja jäseniämme kautta maailman.

Huomioikaa tästä eteenpäin, että “fobia” on patologinen tila joka perustuu irrationaaliseen pelkoon. Rationaalisesti ja faktapohjaisesti perusteltu kritiikki ei siis voi olla patologista eikä sen koommin irrationaalista pelkoakaan, vaikka se olisikin ristiriidassa kuulijansa ja/tai kritiikin kohteen henkilökohtaisen näkemyksen kanssa.

Syyttää omaa näkökantaanne rationaalisesti kyseenalaistavan tahon kärsivän patologisesta tilasta on tyypillistä fasistisille systeemeille. Erityisesti kansallissosialistit ja kommunistit pyrkivät vaientamaan toisinajattelevien riitasoinnut kyseisellä taktiikalla. Olen syvästi hämmästynyt siitä, että didaktiikan lehtorina toimiva henkilö alentuu tällaiseen retoriikkaan.

Todettakoot ”islamofobiasta” terminä vielä sen verran, että monet saksalaiset vakavasti otettavat toimittajat ovat jo vuosia esittäneet, että sana pitäisi nimetä legendaarisella ”Unwort des Jahers” -tittelillä. Poliittisesta ylikorrektiudesta johtuen näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Ymmärrettävää, sillä monet vasemmistofasismiin kallistuvat mediasuojatyöpaikkatoimittajat joutuisivat laatimaan retoriikkansa uusiksi.

En kykene parhaalla tahdollanikaan noteeraaman viittauksianne Wolfgang Benzin tekemiin demagogisiin lausuntoihin islamkriittisyyden linkittämisestä antisemitismiin. Benzin ylistäminen ”merkittäväksi antisemitismin tutkijaksi” on yhtä naurettavaa kuin kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen tunnustaminen maahanmuuttoasioiden ja seksuaalivähemmistöpolitiikan syväksi tuntijaksi. Benzin Frankfurter Rundschaulle antama ”analyysi” islamkriittisestä blogista ”Politacally Incorrect” rakentuu tyypillisen 68er rabulilsmin varaan. Mikäli olette asiaan pintaa syvemmälti perehtyneet olette varmasti huomanneet, että Benzin vaatimus Verfassungschutzin puuttumisesta PI:n toimintaan on kaikunut Bundesinnenministeriumissa kuuroille korville. Teiltä tuskin on jäänyt sekään huomaamatta, että lukuisat vakavastiotettavat ja arvostetut saksalaiset kustantajat ovat tietoisesti ottaneet etäisyyttä Wolfgang Benziin. Tämä johtuu siitä, koska hänen akateemiset saavutuksensa rakentuvat käytännössä vain kauhukuvien puoskarointiin. Tähän vedoten Benzin analyysit ”islamofobian” ja antisemitsimin yhteyksistä voidaan noteerata ainoastaan subjektiivisena potaskana eikä vakavasti otettavana objektiivisena tutkailuna.

(Islamophobie ist eine Erfindung, sie ist eine Kopie des Antisemitismus, erdacht von fanatischen Antisemiten. Mit ihrem Gespür für geschichtlich begründete Sensibilitäten, ist es den Islamisten gelungen, die Kritik an ihrer Ideologie mit Kritik am Islam gleichzusetzen. Wie widersinnig es ist, von Islamophobie zu sprechen, wird spätestens dann deutlich, wenn sie mit dem Antisemitismus verglichen wird. Der Antisemitismus verfügt über ein in sich geschlossenes Weltbild, in dem die Juden für alles schlechte verantwortlich sind. Der Antisemit sieht sich durch die Juden bedroht und betrachtet sie als ein Kollektiv. Nichts davon kann auf den Begriff Islamophobie übertragen werden.)

Tulkintanne Geert Wildersin lausunnoista rakentuvat yksittäisiin kontekstistaan irroitettuihin sitaatteihin joilla pyritte nollaamaan Wildersin poliittisen sanoman vedoten jo aiemmin potaskaksi perustelemaani islamofobiaan. Katson ehdottoman tarpeelliseksi muistuttaa, että länsimaiseen demokratiaan ja sanavapauteen pohjautuva oikeuslaitos vapautti Geert Wildersin kaikista ”kansankiihoitukseen” viittavista syytteistä. Itse siteeraamanne FAZ luonnehti ao. oikeudenkäyntiä seuraavanlaisesti:
“Richter als Ankläger, Staatsanwälte als Verteidiger: Der Prozess gegen Geert Wilders hatte bizarre Züge.”

On myös kiistaton objektiivisuuden puutteen osoitus, että ahtaate Dr. Udo Ulfkotten vainoharhaisten salaliittoteoreetikkojen lokeroon. Hänen henkilöhistoriansa huomioon ottaen on äärimmäisen typerää kieltää hänen olevan vailla syvää islamin ja erityisesti eurooppalaisen islamismin tuntemusta. Lukuisat Dr. Ulfkoten analyysit ja ennusteet islamin radikalisoitumisesta Euroopassa ovat käyneet toteen. Hyvänä esimerkkinä vaikka Saksan entisen pääkaupungin Bonnin tapahtumat, jotka suomalainen media on julistanut täydelliseen uutispimentoon.

(Bonnin Polizeipresidentin Ursula Brohl-Sowa mainitsi tammikuun 2013 alkupuoliskolla, että ”Die aktuelle Drohung von extremistischen Salafisten nehmen wir sehr ernst… Wir haben die Salafisten unterschätzt”. )

”Suomalaisista anti-jihadisiteista” puhuessanne näytätte heittävän äärioikeston ja rauhanomaista poliittisesti sitoutumatonta ja ihmisoikeuksiin pohjautuvaa islam-kritiikkiä harjoittavat tahot samaan säkkiin. FDL on aina korostanut vallitsevien lakien kunnioittamista, ihmisoiukeuksien tunnustamista, tasa-arvoa ja väkivallattomuutta. Lisäksi olemme systemaattisesti heittäneet kaikki natsit, antisemiitit, rasistit ja kommunistit pois riveistämme. Olemme toistuvasti toitottaneet, että ”ei ihonväri tee ihmisestä kusipäätä, vaan se että sillä on kusta päässä”. Mikäli kommunisminvastaisuutemme tekee meistä mielestänne äärioikeistolaisia, niin tämä pohjautuu yksistään omaan epäakateemiseen ja tyystiin subjektiiviseen tulkintaanne ja siihen, että teiltä selkeästikin puuttuu henkiset työkalut ymmärtää, tulkita ja määritellä edustamaamme ideologiaa. Lieneekö tuomitsevan asenteenne takana ehkä aidosti irrationaalinen pelkotila eli fobia?

Tietäkää, että DL-liikkeet tuomitsevat jyrkästi kaikki ihmisoikeuksia loukkaavat sairaat ideologiat, kutsuttiinpa niitä sitten rasismiksi, seksismiksi, kommunismiksi, natsismiksi tai islamiksi.

Mikäli seuraatte islamin tämänhetkistä tilaa Suomessa, niin tulette huomaamaan että lukuisat suomalaiset moskeijat ovat salafisti-rahoitteisia, lukuisat suomalaiset muslimit (niin uussuomalaiset kuin käännynnäsetkin) ottavat aktiivisti osaa islamististerroristiseen toimintaan, Suomesta siirretään rahaa islamististerroristisille järjestöille ja burkhaan tai niqaabiin alistettujen naisten lukumäärä itähelsinkiläisessä katukuvassa on noususuhdanteessa. Kyseessä ei ole klassiset ”yksittäistapaukset” eikä tämä myöskään ole ”islamofobista retoriikkaa”, vaan suomalaisen islamin kiistatonta ja medioissakin dokumentoitua arkipäivää.

Kruunauksena vielä mainittakoot, että aivan liian monissa moskeijoissamme harjoitetaan aktiivia jihadisti-rekrytointia. Niissä julistetaan seksismiä ja homofobiaa ja ne kutsuvat kunniavieraikseen islamilaisten vihasaarnojen kansainvälisiä supertähtiä jotka ovat saaneet porttikiellon lukuisiin sivistyneisiin länsimaihin (esim. taannoin Helsingissä saarnannut saudien rahoittama Khalid Yassin joka julistaa kuolemaa apostaateille, hirttopuuta homoille ja kieltää naisten tasa-arvon). Tämän objektiivisen ja perinpohjaisesti kiistattoman todistusaineiston edessä on äärimmäisen typerää työntää pää pusikkoon ja kieltää se tosiasia, että Suomella on akuutti ongelma islamin kanssa.

Neuvon teitä vastaisuudessa ottamaan etäisyyttä fasistiseen retoriikkaan ja lähestymään asioita objektiivisesti.

”Hochachtungsvoll”,
James Gonzo
FDL administration / media & communications

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s