Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus Suomessa

fgmSosiaali- ja terveysministeriö on loppuvuodesta 2012 käynnistänyt nelivuotisen toimintaohjelman nimeltä Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016. Kampanjaa on vauhditettu 44-sivuisella julkaisulla joka kantaa samaa nimeä. STM:n omin sanoin tyttöjen sukupuolielimien silpominen, eli “tyttöjen ympärileikkaus”, on kaikissa muodoissaan yksi väkivallan muoto, joka loukkaa tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia.

Tyttöjen ympärileikkaus on ollut Suomessa käytännössä tyystiin tuntematon käsite. Tämä varsinkin islamilaisessa yhteisössä ja erityisesti somalialaisissa kulttuureissa harjoitettu ja usein islamilaisella retoriikalla perusteltu toimenpide on kuitenkin muodostunut osaksi suomalaisten muslimiyhteisöjen arkipäivää. Koska Sosiaali- ja terveysministeriö on katsonut tarpeelliseksi käynnistää asiasta näinkin mittavan toimintaohjelman, voimme vain päätellä ongelman olevan huomattavasti mittavampi mitä uskallamme otaksua.

Ensimmäinen somalien muuttoliike Suomeen alkoi 1990 -luvun alkupuolella kun Venäjä tyhjensi inhimillisen viemärinsä länsirajansa taakse Neuvstoliiton luhistuttua. Suomen tuolloinen kokemus pakolaisten vastaanottamisesta ja käsittelystä perustui etupäässä oikeasti humanitaarista turvapaikkaa tarvitsevien koulutettujen ja tarkan seulan läpi syynättyjen poliittisten pakolaisten käsittelyyn, joten somalien mukanaan tuomiin sosiaalisiin ongelmiin ei osattu valmistautua ja kaikille omaa naiivia käsitystä kyseenalaistaville indikaattoreille suljettiin silmät ja korvat. Suomessa jo pitkään vaikuttanut somalialainen lääkäri Mulki Mölsä varoitti naisten ympärileikkauksen maihinnoususta jo niinkin aikaisin kuin 1994. Asia on siis ollut tiedossa jo pitkään, mutta päättäjätasolla sitä ei olla suostuttu hyväksymään.

Virkamiehille tyypilliseen tyystiin selkärangattomaan tyyliin STM ei tarjoa minkäänlaisia konkreettisia ratkaisuja ongelmalle. Ympärileikkaus katsotaan lapseen kohdistuvaksi väkivaltateoksi ja siksipä lastensuojelulakiin vedoten mainitaan mahdollisuus viranomaisten väliinpuuttumiseen ja viitataan jopa lapsen huostaanottoon, mutta sen kummemmin asiaa ei käsitellä. Lasten ympärileikkausta harjoittavien vangitsemisesta ja esim. maasta karkoittamisesta ei tietenkään ole puhe. Sen sijaan erinäisiten turhanpäiväisiten sukanpyörittäjäbyrokraattien suojatyöpaikkojen ylläpitämistä varten kyllä tuputetaan tuutin täydeltä puutaheinää. Täsatä hyvänä esimerkkinä mm. toteamus, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toivotaan ohjaavan eri tieteenalojen opiskelijoita (mm. sosiaalitieteet, antropologia, lääketiede, hoitotiede) tekemään opinnäytetöitä ja tutkimuksia tyttöjen ympärileikkaukseen liittyvistä ja sitä sivuavista aiheista. Esimerkkejä tarpeellisista tutkimuskohteista ovat mm. palvelujärjestelmän toimivuuden sekä tyttöjen ympärileikkausilmiön laajuuden kartoittaminen Suomessa. Parhaillaan meneillään olevassa THL:n johtamassa maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (Maamu-hankkeessa) on ollut myös tyttöjen ympärileikkaukseen liittyviä kysymyksiä. Nämä tullaan analysoimaan ja miettimään jatkotoimenpiteitä ja lisäselvityksiä niiden pohjalta.

Vaikkakin tämä toimintaohjelma tuskin jää itsevanhurskastelevaa huuhaata ja turhanpäiväisiä virkamiehiä työllistävää paskanjauhantaa merkittävämmäksi haihatteluksi, nostaa FDL hattua STM:lle siitä hyvästä, että se myöntää tyttöjen sukupuolielinten silpomisen olevan aidosti olemassaoleva ilmiö suomalaisissa islam-taustaisissa maahanmuuttajayhteisöissä. Isot haistattelut lehdistömme mediasuojatyöpaikkapövästeille siitä hyvästä, että heille ei ole munaa tästä uutisoida!

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s